Uvod

Tarok je igra za tri ali štiri igralce. Velja za najpopularnejšo družabno igro na območju Slovenije.

Pravila, ki jih pravkar berete, veljajo na strežniku valat.si in so zato zelo primerna tudi za igranje v živo. So slovenski prevod pravil na tej spletni strani, z nekaj trivialnimi spremembami:

Karte

Igro tarok se igra s kupčkom 54 kart, od tega 22 tarokov in 34 platelcev. Karte imajo različne vrednosti in zato različno vplivajo na končni razultat.

Taroki (22 kart)

Skupina Vrednost vsake karte Seznam
Škis 5 točk
Mond (tarok 21) 5 točk
Pagat (tarok 1) 5 točk
Ostali taroki 1 točka

Platlci (4-krat po 8 kart)

Platelci so enakomerno razdeljeni v štiri barve - srce, kara, pik in križ.

KrižKaraSrcePik

V vsaki barvi imamo štiri figure, kralja, kraljico (damo), kavala in fanta. Kavala in fanta najlažje ločimo po tem, da ima kaval konja, fant pa ne.

Skupina Vrednost vsake karte Seznam
Kralji 5 točk
Kraljice 4 točke
Kavali 3 točke
Fanti 2 točki
Ostali platlci 1 točka

Potek igre

Igralci se posedejo v krog, nekdo izmed njih pa je prvi delilec. Vloga delilca se vsako rundo premakne za ena naprej v krogu.

Izbira, ali boste igrali v smeri urinega kazalca ali v nasprotni, je stvar dogovora igralcev. Zaradi lažjega pisanja navodil bomo označili igralca, ki sledi delilcu z D+1, ter z D+2 igralca, ki sledi njemu.

Potek igre je v grobem zelo enostaven, ker vsaka igra po vrsti sledi točno določenem zaporedju delov iger. V določenih primerih kak del preskočimo.

  1. Delitev kart
  2. Napoved igre
  3. Klicanje kralja
  4. Izmenjava s talonom
  5. Napoved bonusov
  6. Igranje kart
  7. Točkovanje

Delitev kart

Delilec karte najprej zelo dobro razmeša. Nato iz kupčka vzame točno 6 kart in jih postavi na posebno mesto na mizi, brez da bi te karte kdorkoli videl. Ta kupček imenujemo talon.

Preostane še 48 kart, ki jih enakomerno razdeli med vse igralce - ko igrajo samo trije igralci, dobi vsak 16 kart, sicer pa 12. Sedaj lahko vsak igralec pogleda svoje karte. Če se zgodi, da kateri koli igralec ni dobil niti enega taroka, se celoten postopek delitve kart ponovi.

Napoved igre

Sedaj ko vsak igralec pozna svoje karte, se morajo igralci določiti, katero izmed različnih iger bodo igrali. Temu pravimo tudi "licitacija igre". Nekatere igre niso na voljo pri treh igralcih, ali pa so vredne manj.

Vrste iger pri taroku

Poznamo pozitivne in negativne igre. Pri negativnih igrah je cilj pobrati čim manj kart, imajo pa tudi nekaj dodatnih pravil.

Poznamo solo igre in igre s partnerjem. Pri solo igrah igrate sami proti ostalim igralcem. Pri treh igralcih so vse igre solo.

Nekatere igre omogočajo napoved dodatnih bonusov kasneje. Pri teh igrah šteje tudi osvojitev brez napovedi (tiha osvojitev).

V tabeli spodaj so navedene vse mogoče igre, od najnižje do najvišje:

Igra Vrednost v 4 Vrednost v 3 Negativna igraS partnerjemIma bonuse
Klop 70 70 DA
Tri 10 + razlika / DADA
Dve 20 + razlika / DADA
Ena 30 + razlika / DADA
Solo tri 40 + razlika 10 + razlika DA
Solo dve 50 + razlika 20 + razlika DA
Solo ena 60 + razlika 30 + razlika DA
Berač 70 70 DA
Solo brez 80 80
Odprti berač 90 / DA
Barvni valat 125 /
Valat 500 500

Postopek napovedovanja

Napovedovanje začne igralec D+2. Vsak igralec bodisi izreče igro, ali pa naprej, s čimer izstopi iz napovedovanja. To se v krogu ponavlja toliko časa, dokler ne izstopijo vsi igralci razen enega. Ta igralec je aktivni igralec, igra pa se igro, ki jo je nazadnje izrekel.

Pri napovedovanju ima igralec D+1 poseben status:

  1. vsi ostali igralci morajo vedno preseči najvišjo prejšnjo napoved, on pa jo lahko tudi izenači,
  2. je edini, ki lahko napove najnižji dve igri, torej klop in tri (oz. solo tri, če igrate v tri), vendar le, če že v prvem krogu izstopijo vsi pred njim.

Klicanje kralja

Kadar aktivni igralec igra igro s partnerjem, partnerja določi tako, da kliče kralja. To naredi tako, da izbere eno izmed štirih barv. Kdor ima kralja v tej barvi, je njegov partner. Na tej točki le partner ve, kdo je v aktivni ekipi, ostali pa bodo to morali še ugotoviti.

Igralec igra sam s sabo, če namerno kliče svojega kralja (s tem zmede ostale igralce, a to ponavadi ni dobra odločitev).

Izmenjava s talonom

Če ima igra v imenu številko (tri, dva, ena), potem aktivni igralec izmenja tolikšno količino kart s talonom.

V tem primeru odpremo talon ter ga brez razporejanja razpremo v trikrat po dve karti, dvakrat po tri karte, ali pa šestkrat po eno karto. Aktivni igralec izbere eno izmed skupin in jo doda v svoje karte. Iz svojih kart nato izloči enako število kart, tako da ima enako kart kot ostali igralci. Prepovedano je izločiti karte, ki so vredne 5 točk.

Izločene karte se točkujejo aktivni ekipi, preostanek talona pa se točkuje pasivni ekipi.

Če se pri odpiranju taloga izve, da je imel aktivni igralec smolo in je klicani kralj v talonu, potem igra sam. Da se igra uravnovesi, dobi v tem primeru možnost osvojitve preostanka talona, ki bi sicer pripadal pasivni ekipi. Če izbere del talona, v katerem je klicani kralj in z njim pobere štih, je talon njegov.

Napoved bonusov

Pri vseh igrah, razen pri klopu, se napoveduje tudi bonuse. Napoved vedno začne aktivni igralec.

Kadar aktivni igralec igra igro s partnerjem, so dovoljene samo take napovedi, kjer smo prepričani, da ne damo kontre igralcu iz iste ekipe.

Bonus Vrednost Opis Kdo lahko napove?
Trula 10 Ekipa pobere škisa, monda in pagata. Kdorkoli.
Kralja 10 Ekipa pobere vse štiri kralje. Kdorkoli.
Kralj ultimo 10 Ekipa pobere klicanega kralja v zadnjem vzetku. Igralec, ki ima klicanega kralja.
Pagat ultimo 25 Igralec, ki ima pagata, z njim zmaga zadnji vzetek. Igralec, ki ima pagata.
Valat 250 Ekipa zmaga vse vzetke. Kdorkoli iz aktivne ekipe.

Igranje kart

Glavni del igre poteka tako kot zaporedje vzetkov. En vzetek pomeni, da vsak izmed igralcev vrže eno karto na sredino igre, v nasprotni smeri urinega kazalca. Vsak vzetek zmaga natanko eden izmed igralcev.

Naslednji vzetek začne tisti igralec, ki je zmagal prejšnjega. Prvega začne ...

Igra se zaključi takrat, ko vsem igralcem zmanjka kart, oz. prej, če je končni rezultat v točkah že znan. Po koncu igre vsakomur dodamo zaslužene točke.

Točkovanje

Točkovanje igre klop

Vsi, ki v igri klopa niso pobrali niti ene karte, so zmagovalci, zato vsak izmed njih piše +70. Če je kdo pobral več kot 35 točk, je poraženec in piše -70.

Če ni bilo ne zmagovalcev ne poražencev, vsak piše minus točke, ki jih je pobral.